CG Kouter

Kouter 173 en Universiteitsstraat 7 te Gent

logo kouterGelegen in het historisch en cultureel centrum van Gent

“When a classic building meets modern living"

Kouter als adres

Wonen aan de Kouter is wonen aan één van de meest uitzonderlijke pleinen binnen de stad. Een plein dat vroeger symbool stond voor prestigieuze administratieve en bancaire functies en vandaag staat voor uitzonderlijke woonvormen met zowel een vernieuwende interioriteit als kenmerkende stadzichten. Het is een plein dat symbool staat voor bloemen en planten en dat mede op zondag de zovele ontmoetingen kadert en opfleurt.
De Kouter wordt bovendien doorheen de ontwikkeling van zowel culturele als commerciële activiteiten de link tussen het justitiepaleis en de Veldstraat, Zonnestraat en anderzijds de link met Vogelmarkt en Brabantdam.

Dynamiek als drijfveer

Als dynamische stad kent Gent een continue evolutie. Meer in het bijzonder werd de historische kernstad herovert door het wonen. Deze evolutie werd mede gestuurd door de stedelijke diensten, in het bijzonder Monumentenzorg en Stedenbouw. Gebouwen vormen namelijk de bouwstenen van een stad. Steeds is er de oefening in hoeverre het bestaande kan bijdragen tot visievorming omtrent behoud en vernieuwing aanleiding geven tot het creëren van een project met flexibiliteit naar hedendaags wooncomfort.

Bank als woonhuis

Ontwerpmatig onderzoek heeft uitgewezen dat voor dit project het prestigieuze gelijkvloers met de monumentale galerij kan behouden worden mits beperkte chirurgische ingrepen.
Voor de woningen werd binnen het bestaand volume een volledige hedendaagse bouwconstructie aangebracht. De monumentale geritmeerde gevel aan de Kouter leent zich bijzonder goed voor de functie wonen. Zo zal de gevel gerestaureerd worden en via een minimale ingreep ter hoogte van het fries en dak, kan gezorgd worden voor hedendaags comfort. Hierdoor kunnen er oa. inpandige terrassen voorzien worden met zicht op de Kouter en krijgt het nieuwe hellende dak een duurzame hedendaagse afwerking uit blauwsteen. Deze aanpak heeft als voordeel, dat het vertrouwde stadsbeeld kan worden behouden met eerbied voor de historische elementen. Daarnaast kunnen de nieuwe bewoners genieten van een royale inkom langsheen de vroegere koetspoort.
Aan de zijde van de Universiteitsstraat is eenzelfde strategie gehanteerd. De gevel wordt eveneens gerestaureerd en via een nieuwe verdieping krijgt het gebouw een waardevolle bekroning.
Hier bevindt zich ook de inrit tot de parking, welke via een lichte helling onder het gebouw doorloopt.

Binnengebied als oase

Beide panden Kouter en Universiteitsstraat omsluiten een binnengebied waarbij een nieuw verhoogd plein op de 2de verdieping ontstaat. Dit binnenplein creëert voor beide gebouwen prachtige binnentuinen en terrassen in hartje Gent.
Achtergevels worden voorgevels voorzien van een hedendaagse stijlvolle architectuur.